http://tukaping.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 บทความ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ21/03/2010
อัพเดท14/01/2019
ผู้เข้าชม577,341
เปิดเพจ1,060,466

ประชาสัมพันธ์

การศึกษา ความรู้ทั่วไป

กีฬา

การท่องเที่ยว

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารต้านยาเสพติด

iGetWeb.com
AdsOne.com

การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัว


    การวางแผนครอบครัว คือ การที่สามีภรรยาวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกเมื่อใด มีกี่คน โดยวิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวไว้ในระยะต้องการเว้นระยะลูกให้ห่างและใช้วิธีคุมกำเนิดแบบถาวร โดยทำหมันเมื่อมีลูกพอแล้ว        
   
เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดและตกลง กับสามี ภรรยา คิดร่วมกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดคิด หากเราไม่วางแผน เมื่อมีลูกแล้ว เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่ ชีวิตครอบครัวจะมีปัญหา ถ้าเราวางแผนครอบครัวไม่ดี เราอาจจะมีลูกมากเกินไป เราดูแลไม่เต็มที่

เราจะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้อย่างไร

 1. หากไม่มีลูกหล่ะ ครอบครัวเราจะเป็นอย่างไร และหากมีลูกคนเดียว จะเพียงพอหรือไม่ 
 2. ลูกเป็นของขวัญ ไม่ใช่เป็นภาระ หรือห่วงผูกคอ
 3. บางคนมีลูกหัวปี ท้ายปี จนทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลเขาได้อย่างดี และสร้างแรงกดดัน ให้กับครอบครัวมากเกินไปและไม่ควรจะปล่อยให้มีลูก โดยที่เราไม่วางแผน เพราะบางครอบครัว เมื่อไม่วางแผน พอมีลูก อาจจะทำให้รู้สึกขมขื่นเวลาเลี้ยงลูก เพราะสภาพไม่พร้อม เช่น ภรรยาต้องทิ้งหน้าที่การงาน มาเลี้ยงลูก หรือ อายุยังน้อย ไม่พร้อมจะเลี้ยงลูก ฯลฯ
 4. แต่ละครอบครัวมีสิ่งที่เอื้ออำนวยเลี้ยงลูกไม่เท่าเทียมกัน ไม่ควรเปรียบเทียบกันกับครอบ ครัวอื่น
 5. ความจำกัด อาจจะทำให้เราเลี้ยงดูไม่ได้อย่างดีเพียงพอ เราจึงต้องวางแผน ไม่ใช่เลี้ยง ตามยถากรรม จะสร้างปัญหา ให้เกิดขึ้น ทั้งในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

ควรจะมีลูกเมื่อไร
     1. มีความพร้อมด้านจิตใจ คู่สมรสที่ต้องการมีลูกเท่านั้นจึงควรจะมีลูกได้ คู่สมรสจะต้องเตรียมใจและเต็มใจที่จะได้ชื่นชมลูกที่เกิดมา 
     2. สามีภรรยาที่มีการปรับตัวในชีวิตสมรสดีเท่านั้นที่ควรจะมีลูก 
     3. เมื่อสุขภาพร่างกายของมารดาแข็งแรงดี จะเป็นผลทำให้ลูกที่เกิดมา มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตดี 
     4. เมื่อมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การมีลูกจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาก คู่สมรสควรคำนึงถึง 
     5. เมื่อมีเวลาที่จะดูแลลูก การที่ลูกจะเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น กับลูกของบิดามารดา


ขอบคุณที่มาบทความ

http://school.obec.go.th/salanrad/sara1.html


การวางแผนครอบครัว

 

สถานบันครอบครัวจัดว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุดเหมือนกับ สมาชิกในครอบครัวนั้นจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคนทุกคนที่จะต้องนำไปใช้เพื่อคุณภาพของคนในครอบครัว

การวางแผนครอบครัว เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในทุกด้าน เริ่มแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ การเงิน รวมไปถึงการแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนครอบครัว เพราะคู่สมรสนั้นจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกกี่คน เว้นช่วงระยะห่างการมีลูกอย่างไรให้เหมาะสม การเป็นพ่อแม่ที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร เลี้ยงลูกอย่างไรให้ถูกวิธีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ อันจะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีในสังคม หากขาดการวางแผนครอบครัวที่ดีแล้วย่อมทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น การหย่าร้าง เด็กขาดความรักความอบอุ่น ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นต้น เพราะในยุคปัจจุบันสภาพสังคม ภาวะเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในครอบครัว

องค์ประกอบของการวางแผนครอบครัว

1. การเลือกคู่ครอง

เป็นการที่จะเริ่มต้นของการที่จะมีครอบครัวที่ดีการเลือกคู่ครองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็ว่าได้ เพราะการเลือกคู่ครองของคนสมัยนี้จะเลือกตามอารมณ์และความรู้สึกกันเป็นส่วนใหญ่  แต่ไม่นึกถึงความเป็นจริง ครั้นเมื่ออายุมากสังขารก็เปลี่ยนสภาพตามกาลเวลา หากไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว การหย่าร้างก็จะตามมา ทั้งนี้ การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องนั้น เริ่มแรกคือใจต้องรักกันก่อน จากนั้นต้องมีการวางเป้าหมายในชีวิตร่วมกันต่อไป 

2. การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพ

ที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ฉะนั้นจะต้องตกลงกันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เช่น แยกมาอยู่ด้วยกันตามลำพัง หรืออยู่กับครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผล และความจำเป็นของทั้งสองฝ่าย สำหรับอาชีพควรมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน และเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวได้

3. การแต่งงาน

เป็นประเพณีที่แสดงถึงการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงการตกลงใจในการใช้ชีวิตร่วมกันของชายหญิง ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม พิธีแต่งงานควรเป็นไปตามฐานะของคู่บ่าวสาวและไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

4. การปรับตัวเข้าหากัน

การที่คนสองคนซึ่งแตกต่างกันในที่มา นิสัยใจคอจะตกลงมาใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันได้นั้น การปรับตัวเป็นเรื่อง สำคัญอย่างยิ่ง การที่คู่รักรู้จัก "การเสียสละ" จะช่วยพัฒนาความรักที่มีต่อกันให้ยืนยาวตลอดไป

5. การเงิน

คู่บ่าวสาวจำเป็นต้องนำเงินเดือนของเราทั้งสองคนมารวมกันก่อนเพื่อให้รู้รายรับที่แน่นอนของครอบครัว จากนั้น ให้เขียนถึงรายจ่ายของครอบครัวในหนึ่งเดือน และควรทำตารางรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน

ตัวอย่างตารางการคำนวณค่าใช้จ่าย

 

6. การวางแผนมีบุตร และการเว้นช่วงการมีบุตร

คือการเตรียมความพร้อมสำหรับมีบุตรว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วต้องการจะมีบุตรกี่คน และเว้นระยะห่างกันนานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการคุมกำเนิด การวางแผนการเงิน และการวางอนาคตบุตร ตลอดจนการเว้นช่วงการมีบุตร เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้พื้นฟูสุขภาพร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป  ที่สำคัญก็คือไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือถี่เกินไป จะทำให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดูและให้ความอบอุ่น แก่ลูกได้อย่างทั่วถึง

7. การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี

เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข ผู้ที่เป็นพ่อแม่จะต้องต้องเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับบุตรโดยประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดี มีหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงและการอบรมแก้ไขบุตรให้ดีต่อไปในอนาคต

การวางแผนครอบครัวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพาครอบครัวไปสู่ความสุข สร้างคนให้มีคุณภาพเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สามีภรรยาได้พัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ในการทำงานและครอบครัว

ความสำคัญในการวางแผนครอบครัว

1. ช่วยให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงานกันได้มีโอกาสในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันก่อนมีลูก เป็นการลดปัญหาเรื่องการหย่าร้าง

2. ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี ลูกมีโอกาสได้รับศึกษาสูง

3. คู่สมรสสามารถเว้นช่วงการมีลูก หรือจำกัดขนาดของครอบครัวได้

4. คู่สมรสสามารถสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงได้

5. สุขภาพของครอบครัวไม่ทรุดโทรม ทุกคนสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในการวางแผนครอบครัว

1. ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา

2. ให้การรักษาการเป็นหมัน

3. ให้คำแนะนำก่อนการสมรส

4. ให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์และให้บริการการคลอดบุตร

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

เมื่อไร...ควรมีลูก

คู่สมรสควรมีความพร้อมทางด้านกายและจิตใจ

อันดับแรกเราควรที่จะพร้อมทั้งด้านร่างกายก่อนว่าสุขภาพของเราต้อนนี้ดีพร้อมที่จะตั้งครรภ์ลูกน้อยหรือยัง โดยเฉพาะสุภาพสตรี ควรไปปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจร่างกายดูสุขภาพทั่วไป โรคประจำตัว ตรวจทั้งการเพาะเชื้อจากปากมดลูก ตรวจมะเร็งปากมดลูก รวมทั้งการตรวจหาภูมิต้านทานโรคหัดเยอรมัน และไข้สุกใส หากไม่มีภูมิคุ้มกันเหล่านี้ แพทย์ก็จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีก 3 เดือนจึงจะตั้งครรภ์ได้

นอกจากนี้ ก็ควรดูที่จิตใจของเราว่าตอนนี้อยู่ในสภาพอะไร ดีหรือไม่ดี สำหรับท่านที่ดื่มสุรา ติดยาเสพติด และสูบบุหรี่ (รวมทั้งสตรีที่สามีสูบบุหรี่ด้วยเช่นกัน) ควรจะละหรือเลิกเสียก่อน เพราะจะทำให้ตั้งครรภ์ยาก และหากตั้งครรภ์ก็อาจจะมีผลเสียต่อเด็กในครรภ์

คู่สมรสควรมีความพร้อมในการปรับตัว

ชีวิตของเราเป็นอย่างไรเมื่อครั้งก่อนนั้น มันอยู่ในสภาพแบบไหน ถ้าชีวิตที่ยังชอบสนุกสนานอยู่ก็ไม่ควรที่จะมีลูก แต่ถ้าชีวิตพร้อมที่จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นก็ควรที่จะลืมชีวิตแบบเก่าเสีย แล้วจึงตัดสินใจที่จะมีลูก และจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิต เป็นแบบอย่าง เพื่อจะได้สอนลูกตามหลักการของพ่อแม่ที่ดีต่อไป

สุขภาพร่างกายของภรรยา ต้องแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิตใจ

ความแข็งแรงของร่างกายจะช่วยให้คุณผู้หญิงตั้งครรภ์และคลอดอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ มีการศึกษาว่า หากออกกำลังตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ และระหว่างการตั้งครรภ์ จะทำให้คลอดได้ง่าย รวมถึงการควบคุมน้ำหนักไม่ให้มาก หรือน้อยกว่า 15% ของน้ำหนักมาตรฐาน จะทำให้เด็กเจริญเติบโตได้ดี หากคุณน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐานเกิน 15% แสดงว่าคุณผอมเกินไป ทำให้ตั้งครรภ์ยาก ซึ่งข้อควรระวังจากผล กระทบเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในเดือนแรกๆ นั้น อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักคุณผู้หญิงจะลดลงอีก ซึ่งแนะนำว่าคุณผู้หญิงควรจะเพิ่มน้ำหนัก ก่อนการตั้งครรภ์ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ พยายามอย่าให้เครียด เพราะความเครียดจะมีผลเสียต่อการตั้งครรภ์ ทำให้ตั้งครรภ์ยาก คลอดก่อนกำหนด เด็กคลอดออกมาก็จะมีน้ำหนักน้อย

***การมีลูกถือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคู่สมรสอีกทางหนึ่ง ดังนั้น คู่สมรสควรมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งจะต้องมีฐานะที่มั่นคงพอสมควร จึงควรเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งก่อนที่จะมีลูก เพื่อจะได้ไม่ขัดสน และเมื่อมีลูกออกมาแล้วนั้น ผู้เป็นพ่อแม่จะต้องดูว่าเศรษฐกิจการเงิน ของครอบครัวด้วยว่าเป็นอย่างไร โดยจะต้องจัดทำตารางรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ เพื่อจะรู้ว่าในแต่ละครั้งเราใช้เงินมากหรือน้อย เงินพอที่จะเก็บไว้ในอนาคตหรือไม่ ต้องรู้จักการวางแผนการใช้เงินให้เป็น

ต้องให้เวลาในการเลี้ยงลูก

เพราะการเติบโตที่ดีของลูกนั้น ย่อมมาจากการเลี้ยงดูที่ดีของผู้เป็นพ่อและแม่ ที่จะต้องให้ความรัก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกต่อไป

ขอบคุณที่มาบทความ

http://www.weddingmakmy.com/content/show_content.php?s=3&l1=3&l2=12&l3=35วิธีการวางแผนครอบครัว 
    
การวางแผนครอบครัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การคุมกำเนิดชั่วคราว และการคุมกำเนิดถาวร
     การคุมกำเนิดชั่วคราว ใช้เมื่อต้องการเว้นระยะการมีบุตร เป็นการวางแผนครอบครัวเพียงระยะหนึ่ง และถ้าต้องการจะมีบุตรต่อไปก็จะสามารถมีได้อีก วิธีคุมกำเนิดชั่วคราวในเพศชาย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย ในเพศหญิงมีหลายวิธี ได้แก่ การกินยาเม็ดคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงอนามัย เป็นต้น
     การคุมกำเนิดชนิดถาวร ใช้เมื่อไม่ต้องการมีบุตรอีก หรือมีปัญหาของสุขภาพ ไม่สามารถมีบุตรได้ ได้แก่ การทำหมัน

วิธีคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ส่วนประกอบที่สำคัญของยานี้คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนของเพศหญิง ยานี้จะห้ามการสุกของไข่ ทำให้เยื่อบุมดลูกบางไม่เหมาะกับการฝังตัวของไข่ บรรจุไว้ในแผงมีประเภท 21 เม็ด หรือ 28 เม็ด ซึ่งจะมีคำแนะนำวิธีการใช้โดยละเอียดที่แผงยาให้กินยาวันละ 1 เม็ดทุกวัน หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดเพราะการดูดซึมจะช้า ควรกินยาในเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อให้ระดับฮอร์โมนในเลือดสูงอย่างสม่ำเสมอ ควรกินยาเม็ดต่อไปเรียงตามลำดับลูกศรเมื่อลืมกินยาให้รีบกินทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปในเวลาปกติ

ผลดีของยาเม็ดคุมกำเนิด 
•  ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดี
•  มีความสัมพันธ์ทางเพศได้เหมือนเดิม
•  ทำงานได้ตามปกติ
•  มีลูกได้อีกเมื่อต้องการ

อาการข้างเคียงของยาเม็ดคุมกำเนิด 
•  คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ
•  เจ็บคัดเต้านม
•  น้ำหนักเพิ่ม
•  สิว ฝ้า ขึ้นที่หน้า


การฉีดยาคุมกำเนิด เป็นยาที่สังเคราะห์จากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน และเอสโตรเจนยาฉีด 1 ครั้งจะป้องกันการตั้งครรภ์ไปได้ประมาณ 3 เดือน หลังจากฉีดยาแล้ว 10 วันจึงจะร่วมเพศได้ ก่อฉีดยาควารไปขอคำแนะนำจากแพทย์ ฉีดยาเข็มแรกภายใน 5 วัน นับจากวันแรกของการมีประจำเดือน

ผลดีของยาฉีดคุมกำเนิด 
•  ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ผลดี
•  ฉีดยาครั้งเดียวคุมกำเนิดได้ 2 เดือน ไม่กังวลเรื่องการตั้งครรภ์ หรือการลืมกินยาคุม
•  ทำให้น้ำนมมากขึ้น เหมาะที่จะใช้ฉีดในสตรีที่ให้นมบุตร 

อาการข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิด 
•  อาจมีผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือประจำเดือนไม่มาเป็นระยะเวลา 3 เดือน
•  ในระยะแรกอาจมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน
•  การตั้งครรภ์อาจล่าช้า ไม่สามารถให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นทันทีทันใด หลังจากเลิกฉีดยา


การใส่ห่วงอนามัย 
     ห่วงอนามัย คือ ห่วงหรือวัตถุที่ใส่ไว้ในโพรงมดลูก แล้วทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ เนื่องจากจะทำให้ไข่ที่ผสมแล้วไม่สามารถฝังตัวได้ในมดลูก ก่อนใส่ห่วงควรให้แพทย์ตรวจร่างกายเสียก่อน และแพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ใส่ให้ในช่วงระหว่างที่มีประจำเดือน หรือประจำเดือนหมดใหม่ๆ เมื่อใส่ห่วงแล้วทุกครั้งที่มีประจำเดือนต้องตรวจดูว่ามีห่วงหลุดออกมาหรือไม่

ผลดีของการใส่ห่วงอนามัย 
•  มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูง
•  ใส่แล้วมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที
•  สามารถตั้งครรภ์ได้อีกเมื่อต้องการ โดยถอดห่วงอนามัยออก

อาการข้างเคียงของห่วงอนามัย 
•  อาจมีเลือดออกกะปริบกระปรอย หรือมากกว่าปกติในช่วงแรก
•  ปวดท้องน้อยคล้ายมีประจำเดือน
•  มีการติดเชื้อในอัวยวะสืบพันธุ์ได้ง่าย
•  มีตกขาว

ถุงยางอนามัย 
     มีลักษณะเป็นปลอกหรือถุงยางบางๆ ใช้สำหรับสวมใส่อวัยวะเพศของฝ่ายชายเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ถุงยางจะยืดได้ตามขนาดของอวัยวะเพศ โดยที่ปลอกถุงยางจะเก็บน้ำอสุจิของฝ่ายชายที่หลั่งออกมาขณะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ ปัจจุบันมีถุงยางอนามัยของฝ่ายหญิงด้วย แต่ไม่ค่อยนิยมแพร่หลายมากนักเนื่องจากหาซื้อได้ยาก และไม่ค่อยสะดวกนัก

ผลดีของการใช้ถุงยางอนามัย 
•  ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดี
•  ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดี
•  สมารถใช้ร่วมกับวิธีป้องกันการตั้งครรภ์อื่นๆ เช่น กรณีที่ผู้หญิงลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด 2 วัน หรือระยะแรกหลังใส่ห่วงหรือทำหมันชาย

อาการข้างเคียงของถุงยางอนามัย 
     
อาจมีอาการแพ้น้ำยาหล่อลื่นของยางทำให้เกิดอาการคัน ให้เปลี่ยนไปใช้ถุงยางชนิดอื่น

การทำหมัน ( Sterilization ) เป็นการคุมกำเนิดชนิดถาวร ทำได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง


     •  การทำหมันชาย แพทย์จะผ่าตัดเพียงเล็กน้อยที่หนังหุ้มอัณฑะ เพื่อผูกและตัดท่อทางเดินน้ำอสุจิให้ขาดจากกัน ทำให้ตัวอสุจิไม่สามารถผ่านท่อออกมาผสมกับไข่ของฝ่ายหญิงได้ ใช้เวลาทำประมาณ 15-20 นาที รักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติได้ภายใน 1 สัปดาห์
     ภายหลังทำหมันแล้ว ยังมีตัวอสุจิที่ตกค้างอยู่ในถุงน้ำอสุจิ และหลอดนำอสุจิออกมากับน้ำอสุจิได้นานถึง 1-3 เดือนหลังการผ่าตัด จึงควรใช้วิธีการคุมกำเนิดวิธีอื่นไปก่อน ภายหลัง 3 เดือนแล้ว ถึงแม้จะมีการปล่อยน้ำอสุจิออกมา แต่ไม่มีตัวอสุจิ
     อาการแทรกซ้อนของการทำหมันชาย อาจมีการเจ็บที่ขั้วอัณฑะอยู่หลายวันแล้วจะหายไปเอง หรือมีเลือดออกจากแผลผ่าตัดเข้าสู่ถุงอัณฑะทำให้บวมและปวด ควรปรึกษาแพทย์     •  การทำหมันหญิง การทำให้ท่อนำไข่หรือทางเดินของไข่ทั้งสองข้าง อุดตันหรือขาดจาดกันอาจทำได้โดยการผูกมัด ตัด อุดด้วยสารเคมีหรือจี้ด้วยไฟฟ้า ทำให้ไข่และอสุจิไม่สามารถผสมกันได้ จะทำให้ไม่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น

การทำหมันหญิงทำได้ 2 วิธี คือ 
•  การทำหมันเปียก หมายถึง การทำหมันหลังคลอดบุตรใหม่ๆ ภายใน 24-48 ชั่วโมง ซึ่งจะทำได้ง่ายเนื่องจากหลังคลอดใหม่ๆ มดลูกยังมีขนาดใหญ่ และลอยตัวอยู่จึงง่ายต่อการผ่าตัด
•  การทำหมันแห้ง หมายถึง การทำหมันในระยะเวลาปกติ ในระยะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ หรือหลังคลอดบุตร
     อาการแทรกซ้อนของการทำหมันหญิง หลังทำหมันแล้วอาจมีอาการต่างๆเกิดขึ้นได้ เช่น การเจ็บปวดภายหลังผ่าตัด แผลอักเสบ หรือมีเลือดออกบริเวณแผล ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้

การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอยภัย 
     เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ( Safe sex ) หมายถึงการปฏิบัติทางเพศที่ไม่เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ หรือการตั้งครรภ์

การปฏิบัติทางเพศที่ปลอดภัย มี 3 วิธีคือ 
•  การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
•  การมีกิจกรรมทางเพศระวังคู่นอน โดยไม่มีการร่วมเพศ หรือสอดใส่อวัยวะเพศ เช่น การสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันด้วยความรัก ตั้งแต่หอมแก้ม จูบปาก กอด การเล้าโลม อาจสำเร็จความใคร่ให้แก่กันและกัน
•  หากจะมีการร่วมเพศ ฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์


ขอบคุณที่มาบทความ

ความคิดเห็น

 1. 1
   <a href="http://www.replicaderelojes.es/cat&#233;gorie/breitling">imitaciones de rolex</a>

  The new chronograph retains the collection's characteristicReplicas de relojes design while conveying a hitherto unequalled architectural power,Relojes hublot replicasunderlined by the fusion of sophisticated materials and highlighted by the nocturnal coreplique montre eta louring which transcends its mythical forms.

 2. 2
  replica wantc
  replica wantc jamiea@marketing-guild.com 22/08/2016 09:58

   His friend started the engine and began to taxi onto the runway of the airport.Rolex Kopior Herr Mr. Johnson had heard that the most dangerous part of a flightrolex replica were the take-off and the landing, replica orologi svizzeriso he was extremely frightened and closed his eyes.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view